رسانه و علوم ارتباطات

رسانه و علوم ارتباطات امروزه‌ در دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي‌ تدريس‌ مي‌شود. و در كشور ما نيز با دو گرايش‌ روزنامه‌نگاري‌ و روابط‌ عمومي‌، يكي‌ از رشته‌هاي‌ علوم‌ انساني‌ است‌. شما برای این گرایش باید به درسهای زبان، مبانی کلی ارتباط جمعی، تاریخ، اصول روزنامه نگاری، کاربرد آمار و روش تحقیق پاسخ بدهید. رشته رسانه و علوم ارتباطات به منظور سر و سامان دادن به ابعاد مختلف ارتباطات جوامع و مظاهر وجودی آن به خدمت بشر در آمده است. تا وسایل ارتباطی و اطلاع رسانی گسترده و پیچیده مانند: رادیو، تلویزیون، مطبوعات و بسیاری دیگر از مظاهر علم را در خدمت اطلاع رسانی و ارتباط بین انسان ها قرار دهد.

اطلاعات بیشتر ...

No products were found matching your selection.