علوم سیاسی

آنچه مردم به نام سیاست و مباحث سیاسی می شناسند با مفهومی که در رشته ی علوم سیاسی مطرح است، کاملا متفاوت است، دانشجویان موفق در این رشته نیز نه یک سیاستمدار بلکه یک سیاست شناس خواهند شد. علم سیاست رشته ای از آگاهی نیز میباشد که وظیفه آن شناخت اصول وقواعد و قانون های حاکم بر روبط سیاسی میان نیروهای اجتماعی در داخل یک کشور, و روابط میان دولتها در عرصه بین المللی است. رشته ی علوم سیاسی از آگاهی ودانش اجتماعی ,کارکرد اصول وقواعد حاکم برروابط میان نیروهای اجتماعی ر اکشف میکند و نحوه ی کارکرد آنها را آموزش می دهد.

اطلاعات بیشتر ...

No products were found matching your selection.