روانشناسی و علوم تربیتی

روانشناسی و علوم تربیتی یکی از زیر شاخه های رشته ی علوم انسانی میباشد که با استفاده از روش علمی به پژوهش و مطالعه روان (ذهن)، عملکردهای ذهنی و رفتار در موجودات زنده نیز می‌پردازد. به عبارتی دیگر روانشناسی و علوم تربیتی به مباحث رفتار و فرایندهای روانی نیز می‌پردازد که منظور از رفتار کلیه حرکات، اعمال و رفتار قابل مشاهده مستقیم و غیرمستقیم و منظور از فرایندهای روانی مباحثی مانند احساس، درک، تفکر، هوش، شخصیت، هیجان و انگیزیش، حافظه و.. میباشد.

اطلاعات بیشتر ...

No products were found matching your selection.