علوم اجتماعی

علوم اجتماعی به شاخه ای از رشته‌های دانشگاهی گفته می‌شود که به مطالعهٔ جنبه‌های مختلف اجتماعی انسان نیز می‌پردازند. علوم اجتماعی هم نیز زیر مجموعه از علوم انسانی است که به بًعد اجتماعی انسان می‌پردازد؛ گرایش‌ برنامه‌ریزی‌ اجتماعی‌ عمدتاً پیرامون‌ مسائل‌ اجتماعی‌ و برنامه‌ریزی‌ در خصوص‌ اجتماع‌ و انسان‌ است‌. گرایش‌ برنامه‌ریزی‌ اجتماعی‌ با آمار و تحقیقات‌ میدانی‌ ارتباط‌ نزدیکی دارد به‌ همین‌ دلیل‌ دانشجوی‌ این‌ رشته باید از سلامت‌ جسم برخوردار باشد تا در انجام‌ تحقیقات‌ میدانی‌ موفق‌ گردد.

اطلاعات بیشتر ...

No products were found matching your selection.