روانشناسی

روانشناسی علمی است که با استفاده از روش علمی به پژوهش و مطالعهٔ ذهن، فرایند ذهنی و رفتار در موجودات زنده می‌پردازد. آغاز پژوهش‌های روان‌شناختی به‌شکل علمی و آکادمیک، به اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هجدهم بازمی‌گردد. اکتشافات و تحقیقات قابل توجه در روان‌شناسی، تنها از حدود ۱۵۰ سال پیش شروع شده‌است. پیشینه روان‌شناسی از تمام نظام‌های علمی موجود قدمت بیشتری دارد. زمینه روان‌شناسی بسیار گسترده و شامل روش‌های متفاوت مطالعه فرایندهای ذهنی و رفتاری می‌گردد.

اطلاعات بیشتر ...

No products were found matching your selection.