کاتالوگ و دیتاشیت

بسیاری از تجهیزات و قطعات وارداتی از شرکت های معتبر دنیا هستند که هر کدام از آنها شامل کاتالوگ و دیتاشیت تجهیزات هستند. گروه رولیکا با تلاش فراوان بسیاری از این کاتالوگ ها و دیتاشیت های تجهیزات صنعتی را گردآوری نموده و با ترجمه صحیح در اختیار شرکت های صنعتی ایران قرار می دهد. تا با آشنایی هر چه بهتر این تجهیزات گامی در پیشرفت و توسعه ملی گذاشته باشد.

اطلاعات بیشتر ...

No products were found matching your selection.