مهندسی کشاورزی

مهندسی کشاورزی مجموعه ای علوم در ارتباط با کشاورزی می‌باشد. در واقع شامل تلفیق تکنولوژی علوم مهندسی و تولید و پرورش کشاورزی می‌باشد. مهندسی کشاروزی ترکیبی از رشته‌های زیست‌شناسی جانوری، زیست‌شناسی گیاهی و مکانیک، عمران، برق و مواد شیمیایی نیز می‌باشد و از دانش و اصول مهندسی کشاورزی برای ساخت ماشین آلات کاربردی در این زمینه استفاده شده‌است.

اطلاعات بیشتر ...

No products were found matching your selection.