ماشین های کشاورزی

هدف از تربیت تکنیسین فنی ماشین های کشاورزی ایجاد توانایی های نظری و عملی است. توانایی که برای بهینه کردن تکنولوژی ساخت و تولید و نوسازی ماشین های کشاورزی کشور ضروری است. متخصص این رشته باید توانایی انجام مراحل ساخت و تولید – نصب و راه اندازی – تشخیص معایب و نوسازی و سرویس ماشینهای کشاورزی و … را داشته باشد.

اطلاعات بیشتر ...

No products were found matching your selection.