مهندسی معماری

معماری بیش از اینکه تکنیک و فن باشد، هنر و ذوق است. در واقع می توان گفت ظاهر و نمای شهرها را مهندسان معمار می سازند. وظیفه ی مهندس معمار طرح ریزی ترکیب و نحوه قرار گیری ساختمان ها و فضاهای اطراف آنها می باشد. دروس علمی و فنی رشته مهندسی معماری در کنار دروس هنری مانند طراحی و … اهمیت پیدا میکنند و بدون دروس هنری ، دروس علمی جایگاه مناسبی در این رشته نخواهند داشت .

اطلاعات بیشتر ...

No products were found matching your selection.