مهندسی پزشکی

مهندسی پزشکی یا مهندسی زیست پزشکی ارتباط منطقی بین علوم مهندسی و دانش پزشکی ایجاد میکند. در مهندسی پزشکی با تلفیقی از علوم مهندسی برطرف کردن نیازهای پزشکی در زمینه ساخت و نگهداری تجهیزات و نیز ساخت ابزارهای پزشکی برای کاربردهای پیشگیری، تشخیص و درمان بیماریها مد نظر می‌باشد. این رشته کاربردی علوم فنی و مهندسی است.

اطلاعات بیشتر ...

No products were found matching your selection.