عمران کارتوگرافی

عمران کارتوگرافی یکی از چهار رشته عملیات نقشه برداری است. که نقشه برداری و ژئودزی، فتوگرامتری، کارتوگرافی و هیدرگرافی یکی از رشته های آموزشی در نظام آموزش عالی در مقطع کاردانی است. کارتوگرافی چاپ و تالیف و تکثیر نقشه های عمرانی است. و نقش فعال و موثری در مراحل نهاییه تهیه نقشه دارد. نقشه های عمرانی در هر زمینه به سه روش انجام می شود. روش نقشه برداری زمینی، نقشه برداری هوایی و نقشه برداری تالیف می شود.

اطلاعات بیشتر ...

No products were found matching your selection.