مهندسی عمران

مهندسی عمران از زیر شاخه‌های رشته ی مهندسی میباشد. این رشته به طراحی و ساخت سازه‌هایی شامل: جاده‌ها، پل‌ها، کانال‌ها، سدها و ساختمان‌ها می‌پردازد. از لحاظ قدمت، مهندسی عمران پس از مهندسی جنگ، دومین نظام مهندسی به‌شمار می‌آید. مجموعه مهندسی عمران یا رشته عمران یكی از رشته های پر اهمیت و جذاب است. و در مجموعه رشته های آزمون سراسری می باشد. كه داوطلب در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی می تواند آن را انتخاب كند.

اطلاعات بیشتر ...

No products were found matching your selection.