بازی‌های رایانه‌ای

بازی‌های رایانه‌ای نوعی بازی ویدئویی است که به‌جای اجرای بازی در کنسول‌های ویدئویی در رایانه شخصی انجام می‌شود. بازی‌های رایانه‌ای از سال ۱۹۸۳ بویژه در اروپا رایج گردید. فنّاوری و پیشرفت این بازی ها در بازه ی زمانی کوتاهی در ایران رواجی گسترده ای یافتند. بازی های آتاری و میکرو از نمونه های ابتدایی بازی های رایانه ای است که بازار اسباب بازی و لوازم دیداری و شنیداری را به تسخیر خود در آورده اند.از ویژگی های اصلی و مهم بازی های رایانه ای تصاویر یک بعدی و استفاده از گرافیک رایانه ای میباشد.

اطلاعات بیشتر ...

No products were found matching your selection.