مهندسی برق قدرت

مهندسی برق قدرت از زیر شاخه‌های اصلی مهندسی برق میباشد. که با سیستمهای قدرت کار می کند.  سیستم های قدرتی که با تولید، انتقال، تبدیل انرژی الکتریکی به شکلهای دیگر انرژی و تجهیزات الکترومکانیکی سروکار دارد. رشته مهندسی برق قدرت شامل: راه‌اندازی و تعمیر و نگهداری سیستمهای حرارتی، برودتی و تجهیزات تولید توان الکتریکی مانند ژنراتورها، پست‌ها و دیگر تجهیزات الکتریکی می باشد. این رشته در صنایع یا ساختمانهای بزرگ نیز کاربرد دارد.

اطلاعات بیشتر ...

No products were found matching your selection.