الکترونیک

الکترونیک یکی از زیر شاخه‌های مهندسی و همچنین یکی از گرایشهای رشته ی برق می باشد. که از دانش علمی رفتار و اثر الکترون‌ها نیز استفاده نموده است. و به توسعه قطعات، دستگاه‌ها، سیستم‌ها، یا تجهیزاتی می‌پردازد. در واقع انرژی الکتریکی یکی از فاکتورهای آنهاست. انجمن مهندسان برق و الکترونیک آمریکا از مهم‌ترین و موثرترین سازمانهای رشته‌های مهندسی به شمار می‌رود.

اطلاعات بیشتر ...

No products were found matching your selection.