مهندسی صنایع

مهندسی صنایع از زیر شاخه‌های رشته ی مهندسی میباشد، که در تلاش است با تلفیق دانش مهندسی، اقتصاد ، ریاضیات و مدیریت کارایی سیستم‌های تولیدی، فرایندها و سازمان‌ها را بهبودبخشد. مهندسی صنایع بطور کلی اثربخشی، کارایی، تطبیق پذیری، پاسخ گویی، کیفیت و بهبود مستمر کالاها، خدمات و سودآوری را مدنظر قرار می‌دهد. این رشته بر پایه ی دانش تخصصی و تبحر در علوم ریاضی، طبیعی، اجتماعی و نیز قوانین و روشهای تجزیه و تحلیل مهندسی و طراحی بنا نهاده شده است تا به کمک این علوم و قوانین، به تعیین، پیش‌بینی و ارزیابی نتایج حاصل از سیستمهای یکپارچه بپردازد.

اطلاعات بیشتر ...

No products were found matching your selection.