مهندسی فناوری اطّلاعات

مهندسی فناوری اطّلاعات به مطالعه، طراحی، توسعه، پشتیبانی یا مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه، خصوصاً برنامه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزار نیزمی‌پردازد. به طور کلی، فناوری اطلاعات با مسائلی مانند استفاده از رایانه‌های الکترونیکی و نرم‌افزار سروکار دارد تا ذخیره، حفاظت، پردازش، انتقال و بازیابی اطلاعات به شکلی مطمئن و امن انجام پذیرد.مهندسی فناوری اطلاعات، زیرمجموعه ای از گروه فنی در دانشگاه میباشد.

اطلاعات بیشتر ...

No products were found matching your selection.