ماشین ابزار

ماشین‌ ابزار یا ماشین‌افزار نامی است کلی جهت اشاره به دستگاه‌های ویژه در کارهای مختلف صنعتی. در رشتهٔ تحصیلی ماشین ابزار روند ساخت و تولید قطعات کوچک و قطعات بسیار بزرگ توضیح داده می‌شود. بیشتر مباحث این رشته دربارهٔ تولید و ساخت قطعات است. قطعاتی که با براده و بدون براده میباشد. یک متخصص ماشین ابزار می‌تواند با دانش و فن خود یک قطعه را با توجه به جنس قطعه، شکل، خاصیت، کاربرد و هزینه آن قطعه را طراحی کند و بسازد.

اطلاعات بیشتر ...

No products were found matching your selection.