مخابرات دریایی

مخابرات دریایی رشته ای چند وجهی میباشد. دانشجوی آن دوره های متعدد و مختلف دروس گرایش‌های چندگانه ی برق را نیز طی می‌کند. دوره ی کارشناسی مخابرات و الکترونیک و الکترونیک دریایی از دوره های آموزش عالی است. که هدف آن تربیت کارشناس، در زمینه ی نحوه عملکرد چگونگی نگهداری و بهره برداری – تجزیه و تحلیل مدارهای مخابراتی و الکترونیکی دریایی میباشد.

اطلاعات بیشتر ...

No products were found matching your selection.