مهندسی مواد

مهندسی مواد یک حوزهٔ میان رشته‌ای میباشد. که در آن رابطهٔ بین ساختار و خواص مواد جهت طراحی مواد جدید برای پاسخگویی به نیازهای فناوری مواد مورد بررسی قرار می‌گیرد. امروزه با افزایش تحقیقات در زمینهٔ نانو، مهندسی مواد به یکی از رشته‌های پیشرو در عرصه دانش بدل شده‌ است. یک مهندس مواد در نخستین گام به‌کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی، میکروسکوپ الکترونی عبوری، به شناسایی و بررسی ساختار میکروسکوپی مواد گوناگون می‌پردازد. رشته‌ مهندسی‌ مواد در مقطع‌ کارشناسی‌ دارای‌ دو شاخه‌ متالورژی و سرامیک‌ میباشد.

اطلاعات بیشتر ...

No products were found matching your selection.