مهندسی رباتیک

مهندسی رباتیک یکی از رشته های میان رشته ای جدید در ایران میباشد. جدید بودنش میتواند بدلیل تاسیس در حداکثر ۱۵ سال گذشته باشد. مهندسی رباتیک ارتباط زیادی با مهندسی مکانیک، مهندسی کامپیوتر و مهندسی الکترونیک و علوم کامپیوتر دارد. این رشته اشتراکاتی با گرایشات الکترونیک و کنترل از رشته مهندسی الکترونیک دارد. همچنین در مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات. و مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار نیز داری اشتراکاتی است.

اطلاعات بیشتر ...

No products were found matching your selection.