زبان عربی

زبان عربی یکی از پرگویش‌ترین زبان‌های جهان، بزرگ‌ترین عضو از شاخه زبان‌های سامی (آفریقایی–آسیایی) است. این زبان یکی از شش زبان رسمی سازمان ملل متحد به شمار می رود. و آثار علمی، ادبی و مذهبی فراوانی به این زبان نوشته می‌شده است. عربی زبان رسمی ۲۵ کشور است. که کل جمعیت آن‌ها نیز براساس آمار سیا ۳۲۹ میلیون تن می باشد. چارچوبٔ جغرافیایی را که گویشوران عرب زبان در آن پیشینه‌اند را جهان عرب می‌نامند. که شامل بیش از ۲۰ کشور می‌شود. و از خاورمیانه آغاز شده و تا شمال باختری آفریقای ادامه می‌یابد. هر بخشی از جهان عرب، گویش محلی ویژه خود را دارد. به طوری که گاه تفاوت‌های میان آن‌ها به اندازه‌ای است که عرب‌ها مجبور به سخنوری در قالب کتابی یا انگلیسی یا زبان واسط دیگری با هم می‌شوند.

اطلاعات بیشتر ...

No products were found matching your selection.