زبان فرانسوی

زبان فرانسوی یا فرانسه زبانی است هندو اروپایی و از خانواده زبان‌های رومی به شمار می رود. این زبان توسط ۱۳۶ میلیون نفر در سراسر جهان به عنوان زبان مادری گویش می‌گردد. فرانسه یکی از شش زبان رسمی سازمان ملل متحد می باشد. فرانسه زبانی است کاملاً علمی و دانشگاهی، و امروزه همچنان، در کنار انگلیسی، یکی از مهم‌ترین زبان‌های دیپلماتیک به‌شمار می‌رود. فرانسه زبان رسمی ۲۹ کشور است. که بیشتر آن‌ها به (جوامع فرانسوی‌زبان) معروفند. در ایران زبان فرانسه بعد از انگلیسی دومین زبان محبوب است. زبان فرانسه از عهد صفویه در ایران مورد توجه قرار گرفت. این زبان به ویژه در دوره قاجار از طریق ترجمه کتاب‌های درسی دارالفنون که در اصل به فرانسوی بود.

اطلاعات بیشتر ...

No products were found matching your selection.