زبان آلمانی

زبان آلمانی ، زبانی از خانواده زبان‌های هندو-اروپایی است. این زبان زیر مجموعه ای از شاخه زبان‌های ژرمنی غربی در کنار هلندی، انگلیسی و آفریکانس میباشد. زبان آلمانی شامل دو گویش اصلی آلمانی بالا و آلمانی پایین است. و همانند انگلیسی از تعداد زیادی از گویش‌های فرعی تشکیل شده است. این زبان دومین زبان اسناد علمی (پس از انگلیسی) و سومین زبان بکار برده شده در تارنماهای اینترنتی (پس از انگلیسی و روسی) است. همچنین شمار کسانی که زبان آلمانی را همچون زبان مادری خود در اتحادیه اروپا به کار می‌برند از گویشوران دیگر زبان‌های این اتحادیه بیشتر است.

اطلاعات بیشتر ...

No products were found matching your selection.