زبان ایتالیایی

زبان ایتالیایی از شاخه‌های زبان لاتین است. و با زبان‌های دیگر لاتین مانند اسپانیایی، فرانسوی، رومانیایی و پرتغالی شباهاتهای زیادی دیده می‌شود. در بین زبان‌های لاتین، ایتالیایی بیشترین واژگان مشترک با لاتین و نزدیک‌ترین زبان به آن است. سل قبلی کشورهایی همانند مراکش و لیبی هنوز به زبان ایتالیایی سخن می‌گویند. ولی میزان سخن‌وران این زبان در این کشورها، پس از تأکید بیشتر بر روی زبان‌های بومی و زبان عربی و انگلیسی کاهش پیدا کرده‌است.

اطلاعات بیشتر ...

No products were found matching your selection.