تحصیلات تکمیلی

تحصیلات تکمیلی(کارشناسی ارشد، دکتری، فوق دکتری) شامل: تحصیل برای درجه یا دیگر مدارک تحصیلی میباشد که الزاماً به مدرک کارشناسی نیاز دارند، و به طور کلی بخشی از آموزش عالی در نظر گرفته می‌شود. سازمان و ساختار آن در کشورهای مختلف و نیز در ارگان های گوناگون در داخل کشورها، بسیار متفاوت میباشد.در محیط دانشگاهی متداول است که به مقاطع بالاتر از کارشناسی، این لفظ اتلاق می شود. اهمیت عمده تحصیلات تکمیلی در این بود که برای فردی که چنین درجه‌ای اخذ می‌کرد پروانه‌ای برای تدریس اختصاص داده می شود.

این دسته شامل مقاطع کارشناسی ارشد،دکتری و پس از آن می باشد. علت جداسازی مقاطع تحصیلی (کارشناسی ارشد، دکتری، فوق دکتری) با این عنوان، با مقاطع (کاردانی و کارشناسی) به خاطر تفاوت هایی است که بین این دو دسته وجود دارد. در تحصیلات تکمیلی علوم به صورت عمیق تر و گستردگی کمتر آموخته می شود. و مباحث بیشتر به صورت تحقیقی، پژوهشی و توسعه علمی می باشد. اما در مقاطع تحصیلی پایین تر آموزش علوم به صورت کاربردی تر است. به گونه ای که افراد پس ار فارغ التحصیلی بتوانند در مشاغل مربوط به رشته ی تحصیلی خود مشغول به کار شوند.

اطلاعات بیشتر ...

No products were found matching your selection.