کارشناسی‌ارشد

کارشناسی‌ارشد:دوره‌ای از آموزش عالی میباشد. پیش‌نیاز ورود به مقطع کارشناسی‌ارشد داشتن مدرک کارشناسی است. گذراندن این دوره، براساس رشته به دو طریق پیوسته و ناپیوسته امکان‌پذیر میباشد. دوره ای دوساله که پس از کارشناسی است. همچنین پذیرش دانشجو برای این مقطع از طریق آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی انجام می‌شود. پذیرفته‌شدگان برحسب رشته به گذراندن ۲۸ تا ۳۲ واحد درسی نیاز دارند. به طوری که ۴ تا ۱۰ واحد آن به پایان‌نامه اختصاص دارد. و در نهایت به اخذ این مدرک نائل می‌شوند. مدت تحصیل در این مقطع بطور معمول 2 سال و سقف مدت تحصیل 3 سال تعیین شده است.

اطلاعات بیشتر ...

No products were found matching your selection.