بنر

بنر در واقع پرچم یا تکه‌ای پارچه است که دربردارندهٔ یک نماد، نشان‌واره، شعار، یا پیامی دیگر می باشد. امروزه معمولاً منظور از بنر پیام‌های تبلیغاتی‌ای است. که در سطح وب استفاده می‌شود. این بنرها معمولاً پیام خود را در قالب طرحی هنرمندانه از تصاویر و متون و برای اهداف تبلیغاتی بیان می‌کند.

اطلاعات بیشتر ...

Showing all 3 results