بنر دهه فجر

بنر دهه فجر شامل طراحی با موضوعات بازگشت امام خمینی به ایران در تاریخ 12 بهمن، پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ 22 بهمن ماه و شکست نظام پهلوی و شاهنشاهی میباشد. همچنین این طرحها میتواند نمایانگر احساس مردم و خوشحالی آنان در آن زمان نیز باشد.

اطلاعات بیشتر ...

Showing the single result