بنر روز معلم

12 اردیبهشت روز شهادت استاد مرتضی مطهری است, برای زنده نگاه داشتن یاد ایشان این روز را روز معلم نام گذاری کرده اند. بنر روز معلم در قالب طرحی است که نمایانگر، بزرگداشت عشق و ایثار است. تجلیل از کسانی که علم را جرعه جرعه در جان ها جاری می کردند. خود لحظه لحظه می سوختند و با دانش خویش، جامعه را می ساختند و فردایی باشکوه را نوید می دادند.

اطلاعات بیشتر ...

Showing all 1 result