علوم انسانی

علوم انسانی یا انسانیت بر اساس تعریف آن بر حسب موضوع به دسته‌ای از علوم اطلاق میگردد که به مسایلی چون جامعه، فرهنگ، زبان، رفتار و کنش انسان، و روان و اندیشهٔ افراد توجه بسیار دارد. علوم انسانی رشته‌های آکادمیکی (دانشگاهی) هستند که جنبه‌های مرتبط با ویژگی‌های تمدن انسانی وانسانیت را مطالعه کرده و آموزش می‌دهند. جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، زبان‌شناسی، مدیریت، اقتصاد، علوم سیاسی چند نمونه از رشته‌های علوم انسانی‌ هستند.

اطلاعات بیشتر ...

No products were found matching your selection.