حسابداری

حسابداری یکی از زیر شاخه های رشته ی علوم انسانی بشمار می آید.حسابداري يک سيستمی است که در آن فرآيند گردآوری، طبقه بندي، ثبت اسناد، خلاصه کردن اطلاعات و تهيه گزارشهاي مالي و صورتهاي حسابداري در شکل ها و مدلهاي متفاوت و خاص انجام مي گيرد تا افراد درون سازماني مانند: مديران سازمان، و يا برون سازماني مانند: بانک ها، مجتمع عمومي سازمان مورد نظر و يا مقامات مالياتي بتوانند از اين اطلاعات استفاده کنند. به همين دليل فردي که تحصيلات دانشگاهي مربوطه را نداشته باشد، یک دفتر دار به شمار می آید.

اطلاعات بیشتر ...

No products were found matching your selection.