جغرافیا

جغرافیا در مقطع کارشناسی دارای 4 شاخه ی اصلی است. جغرافیای طبیعی، جغرافیای انسانی، کارتوگرافی و جغرافیا سیاسی – نظامی. و هر یک از گرایشهای جغرافیای طبیعی و انسانی دارای گرایشهای متعددی نیز میباشد. جغرافیای‌ طبیعی‌ علمی‌ است‌ که‌ محیط‌ طبیعی‌ و تأثیر عوامل‌ و عناصر محیطی‌ بر زندگی‌ و فعالیت‌ انسان‌ را مطالعه‌ می‌کند. یک‌ جغرافیدان‌ با کمک نقشه میتواند اطلاعات‌ دقیقی‌ درباره‌ موقعیت‌ها و پراکندگی‌ها به‌ دست‌ آورد. با توجه‌ به‌ این‌ که‌ ما انواعی از نقشه‌ داریم‌. مشخص‌ است‌ که‌ گردآوری یک‌ نقشه‌ ی جغرافیا نیاز به‌ مهارتی‌ خاصی دارد. که‌ این‌ مهارت‌ را دانشجوی‌ شاخه ی کارتوگرافی‌ نیز به‌ دست‌ می‌آورد.

اطلاعات بیشتر ...

No products were found matching your selection.