تاریخ و ادبیات

تاریخ و ادبیات فارسی به بررسی تاریخی و جریان‌شناسی زبان فارسی نیز می‌پردازد. شعر فارسی و نثر فارسی دو گونه ی اصلی در ادب فارسی میباشند. رشته‌ي زبان و ادبيات فارسي يکي از شاخه‌هاي اصلي رشته‌ي علوم انساني است. برخی کتاب‌های قدیمی در موضوع‌های غیرادبی همچون: تاریخ، مناجات و علوم گوناگون نیز دارای ارزش ادبی هستند. و با گذشت زمان در زمره آثار کلاسیک ادبیات فارسی جای گرفته‌اند.

اطلاعات بیشتر ...

No products were found matching your selection.