تربیت بدنی

تربيت بدني رشته ای ميان رشته اي مي باشد. که از علوم مختلف براي تقويت و تربيت جسم و روح انسان استفاده مي کند. رشته ی تربیت بدنی از يک سو مشتمل بر رشته هاي پايه ي پزشکي مي باشد. تا جايي که فارغ التحصيل این رشته درحد يک پزشکيار با جسم انسان آشنا مي شود. فارغ التحصيلان تربيت بدني مي توانند به عنوان سر مربي و مسئول ورزش دربعضي از وزارتخانه ها که بخش تربیت بدنی دارند، فعاليت کنند. همچنين مي توانند در ساخت وسايل و لباس های ورزشي مشاور يک طراح باشد. در کل فارغ التحصيل اين رشته اگر فرد پر انرژی و فعالي باشد، هيچ وقت بيکار نمي ماند. چون مي تواند به عنوان کارشناس يا مربي بدنسازي جذب سازمان تربيت بدني شود.

اطلاعات بیشتر ...

No products were found matching your selection.