ژنتیک

ژنتیک مولکولی زیر شاخه‌ای از رشته ی زیست‌شناسی و ژنتیک است. که به بررسی ساختار و کارکرد ژن‌ها در سطح مولکولی نیز می‌پردازد. ژنتیک مولکولی با بکارگیری روشهای ژنتیکی و زیست‌شناسی مولکولی سعی دارد تا عملکرد و فعل و انفعالات بین ژنها را شناسایی کند. این شاخهٔ زیست‌شناسی، علاوه بر بررسی چگونگی جابجایی ژن‌ها از نسلی به نسل دیگر، به فهم بهتر زیست‌شناسی، رشد و جهش ژنتیکی که می‌توانند منجر به انواع خاصی از بیماریها شوند کمک می‌کند

اطلاعات بیشتر ...

No products were found matching your selection.