مامایی

مامایی از شاخه های «علوم پزشکی و بهداشت» میباشد. و به بارداری و زایمان نیز می‌پردازد. ماما شخصی است که دوره های آموزشی مامائی را گذرانده باشد. و قادر به مراقبت زن در دوران بارداری، زایمان و بعد از زایمان بوده و با مسئولیت پذیری خویش هدایت زایمان را بعهده میگیرد. و قادر به مراقبت از نوزاد و طفل، شناسائی و پیشگیری از شرایط غیرطبیعی در مادر و کودک، می باشد.

اطلاعات بیشتر ...

No products were found matching your selection.