طب کار و ایمنی

طب کار و ایمنی شاخه ای تخصصی از طب میباشد. که به بررسی و تجزیه تحلیل روابط موجود بین سلامت کارگر ، توانائی انجام کار ، شرایط کارها و محیط فیزیکی ، شیمیایی و اجتماعی محیط کار نیز می‌پردازد. این رشته از جنبه تنوع اعمال و نحوه آموزش و اعطای صلاحیت به متخصصین مربوطه با بسیاری از تخصص‌های دیگر رشته پزشکی متفاوت است .

اطلاعات بیشتر ...

No products were found matching your selection.