دامپزشکی

دامپزشکی علم‌ شناخت‌ بیماری‌های‌ دامی‌ از جمله بیماری‌های‌ مشترک‌ بین‌ انسان‌ و حیوان‌ یا بیماری‌های‌ خاص‌ دام‌، پیشگیری‌ از بیماری‌ها، معالجه‌ بیماری‌ها و همچنین‌ علم‌ تغذیه‌ انسان‌ و دام‌ است. هدف‌ نهایی‌ دامپزشکی‌ درمان‌ حیوانات‌ نیست‌ بلکه‌ تأمین‌ مواد غذایی‌ و بهداشت‌ انسان‌ می‌باشد. همچنین دامپزشکان در پیشرفت علوم پزشکی در رشته‌های مختلف نظیر فارماکولوژی، اپیدمیولوژی، ایمونولوژی، میکروب‌شناسی و…نقش داشته‌اند.

اطلاعات بیشتر ...

No products were found matching your selection.