نرم افزارهای تخصصی رشته راه و ساختمان

در واقع نرم افزارهای تخصصی راه و ساختمان همان نرم افزار های تخصصی رشته مهندسی عمران می باشد. نرم افزار هایی که از طریق آنها میتوان طراحی هایی را برای ساخت و ساز بناها در حوزه معماری ایجاد کرد. کاربرد نرم افزارهای تخصصی راه و ساختمان به این شکل است که، پیش از ساخت واقعی بناها شمای کلی طرح خود را داشته باشیم. و بتوانیم اشکالات طراحی خود را قبل از اجرا رفع کنیم. نرم افزار هایی برای ترسیم نقشه‌های مهندسی و صنعتی، انجام محاسبات عددی، تحلیل و طراحی سازه های ساختمانی. و نرم افزار هایی که از آن میتوان برای ارتباط با دوربینهای نقشه برداری و طراحی شبکه نیز استفاده نمود.

اطلاعات بیشتر ...

No products were found matching your selection.