زیست شناسی

زیست شناسی از علوم طبیعی و دانش مربوط به پژوهش و تحقیق در رابطه با جانداران است. مکان زیست انسان‌ها به مطالعه نیاز دارد. و مطالعه و تحصیل در رشته زیست شناسی به صورت تخصصی دارای گرایش‌های گوناگونی میباشد. و این گوناگونی ها تابع انواع و اقسام مختلف موجودات و زیستگاه‌های مختلفی است. بخش گسترده ای از زیست‌شناسی مدرن از پنج اصل به هم وابسته تشکیل شده است. که شامل: نظریه سلولی، تکامل، ژنتیک، هومئوستازی و انرژی می باشد. این دانش به مطالعه بر روی خصوصیات و رفتار جانداران می پردازد. چگونگی پیدایش گونه‌ها و افراد، و نیز به بررسی تعامل و ارتباط جانداران با یکدیگر و محیط پیرامونشان می‌پردازد.

اطلاعات بیشتر ...

No products were found matching your selection.