شیمی

شیمی علم اتم ها، پیوندها و مولکول هاست. دانشی که می تواند خواص ماده، چگونگی تغییرات و شیوه تولید آن ها را از هسته اتم تا کهکشان ها بررسی کند. این رشته دارای دو بخش علم شیمی و صنایع شیمی است. نظریه اتمی پایه و اساس آن است. این علم به ساختار، خواص، ترکیبات، و دگرگونی ماده می‌پردازد.

اطلاعات بیشتر ...

No products were found matching your selection.