زمین شناسی

زمین شناسی به فارغ التحصیلان خود زمین را می شناساند. این دانش از نظر علمی و اقتصادی دارای ارزش های ویژه ای است. و نقش موثری را در زمینه شناخت منابع معدنی، اکتشاف، بهره برداری از آنها و به طور اخص منابع نفتی دارد. این افراد نحوه ی برپایی زمین، خصوصیات، رخدادهایی که از زمان پیدایش زمین بر آن گذشته‌ است را مطالعه می کنند. و در رابطه با ساختار، بهم پیوستگی سنگ‌ها و کانی‌ها و تاریخچه آن، پژوهش می‌کند. زمین شناسی به شاخه های: سنگ‌شناسی، چینه‌شناسی، دیرینه‌شناسی، کانی‌شناسی، زمین‌شناسی فیزیکی، زمین پزشکی، زمین‌شناسی مهندسی، زمین‌شناسی نفت، زمین‌شناسی زیست‌محیطی و زمین‌پزشکی، زمین‌شناسی اقتصادی، زمین‌شناسی ژئوفیزیکی، ؤژئوشیمی یا زمین شیمی تقسیم می شود.

اطلاعات بیشتر ...

No products were found matching your selection.