فیزیک

فیزیک علم زندگی و علم حیات است. هر چیزی که در اطراف خویش می‌بینیم به فیزیک ربط پیدا می‌کند. پاسخ به بسیاری از سوالهایی را که همیشه ذهن بشر به آن مشغول بوده به وسیله علم فیزیک می‌توان پیدا کرد. هدف اصلی علم فیزیک تحلیل و بررسی طبیعت است. و همچنان این علم در پی آن است که رفتار طبیعت را در شرایط مختلف درک و پیش بینی کند.

اطلاعات بیشتر ...

No products were found matching your selection.