محیط زیست

محیط زیست در شاخه ی علوم منابع طبیعی قرار دارد. با گسترش روزافزون و چشم گیر این علم در جهان و بطبع کشور ما، این رشته با عنوان مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست هم اکنون در دانشگاه های کشور تدریس می شود. محیط زیست به محیط‌هایی که در آن‌ها زندگی جریان دارد، نیز گفته می‌شود. مجموعه‌ای از عوامل فیزیکی خارجی و موجودات زنده که با هم در کنش هستند محیط زیست را تشکیل می‌دهند.

اطلاعات بیشتر ...

No products were found matching your selection.